Ytringsfrihed

Ytringsfrihed
Ytringsfrihed er retten til indenfor lovgivningens rammer at udtrykke sin mening. Ytringsfriheden har haft afgørende indflydelse på den samfundsudvikling som har fundet sted i slutningen af 1900-tallet i den vestlige verden. Jævnfør den danske grundlovs §77 er enhver berettiget til på tryk, i skrift og tale at offentliggøre sine tanker (dog under ansvar over for domstolene).

Danske encyklopædi.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • ytringsfrihed — yt|rings|fri|hed sb., en …   Dansk ordbog

  • Ministry of Justice of Denmark — ( da. Justitsministeriet) is the Danish government ministry responsible for the general judicial system, including the police and the prosecution service, the courts of law, and prisons and the probation service. In addition, the Ministry is… …   Wikipedia

  • Peter C. Gøtzsche — is a Danish medical researcher, and leader of the Nordic Cochrane Center at Rigshospitalet in Copenhagen, Denmark. He has written numerous reviews within the Cochrane collaboration. Among his research findings are that placebo has surprisingly… …   Wikipedia

  • Ministry of Justice (Denmark) — Ministry of Justice of Denmark (Danish: Justitsministeriet) is the Danish government ministry responsible for the general judicial system, including the police and the prosecution service, the courts of law, and prisons and the probation service …   Wikipedia

  • Charter 77 — var en samling af intellektuelle, der kæmpede for demokrati og ytringsfrihed i det kommunistiske Tjekkoslovakiet. Forfatteren Vaclav Havel var en af de mest prominente medlemmer af Charter 77 …   Danske encyklopædi

  • Glasnost — åbenhed (russisk). Lanceret i 1987 af Michail Gorbatjov som det ene af de begreber, der skulle forandre Sovjetunionen. Det andet begreb var perestrojka. Formålet med glasnost var at skabe ytringsfrihed inden for partiets rammer, fordi en øget de …   Danske encyklopædi

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”